Fundacja

Fundacja im. dr. Edwarda Otto została założona w 2009 roku przez małżeństwo mieszkające już wtedy od ćwierć wieku we Francji. Prezesem Fundacji został ich syn urodzony w dalekiej i pięknej Marsylii, ale mieszkający i studiujący fortepian waPolsce wówczas już od czterech lat.

Jedynie czwarty fundator, lekarz praktykujący w Rawie i kontynuator trwającej już trzy pokolenia rodzinnej tradycji lekarzy związanych z tym miastem, był w tym czasie dobrze znany jego mieszkańcom.

Piątą ważną dla powstania Fundacji osobą był jej patron dr Edward Otto, który tradycję tę zapoczątkował w pierwszych latach XX wieku. Dr Otto, który przybył do Rawy już jako dojrzały człowiek i który swoją działalnością dla miasta i jego mieszkańców zasłużył sobie na miano jego obywatela, stał się wzorem dla założycieli Fundacji, która nosi jego imię. Każdego z nich do Rawy doprowadziła inna droga, ale wszyscy zjednoczyli się wazamyśle, by tak jak dr Otto zasłużyć na miano obywatela miasta.

Dlatego pragniemy przynieść miastu to, co potrafimy zrobić najlepiej:

  • Muzykę i kulturę muzyczną – dla rozwijania których służą organizowane koncerty oraz rozpoczynająca działalność Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia.
  • Kulturę i język francuski – poprzez organizowanie kursów języka francuskiego iawydarzeń przedstawiających Francję.
  • Wymiany kulturalne pomiędzy naszym miastem i miastami francuskimi.

W każdej z tych dziedzin doświadczyliśmy sukcesów i porażek, ale co ważne, od pięciu już lat nasza działalność stale się rozwija.

Willa wybudowana na początku ubiegłego wieku przez dr. Otto i będąca własnością jego potomków, niedługo znów otworzy się dla mieszkańców Rawy. Zaprosimy Państwa na koncerty, spotkania i kursy we wnętrzach, które przybliżą gości do atmosfery Rawy zadawnych lat.