You are currently viewing Automatyzacja zadań przy użyciu oprogramowania helpdesk

Automatyzacja zadań przy użyciu oprogramowania helpdesk

 

Program pomocy technicznej odnosi się do programu komputerowego, który umożliwia operatorom obsługi klienta śledzenie żądań użytkowników i rozwiązywanie innych problemów związanych z obsługą klienta. To sprawia, że ​​obsługa klienta jest wydajna i przedsiębiorcza. Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie help desk jest częścią kategorii parasolowej o nazwie service desk, która obejmuje zarządzanie aktywami i zarządzanie usługami IT.

Z oprogramowaniem helpdesk wiąże się wiele korzyści

oprogramowanie helpdeskCzęsto te dwa terminy są używane zamiennie. Niemniej jednak oprogramowanie pomocy technicznej odnosi się konkretnie do systemu, który odpowiada na zapytania klientów. Oprogramowanie pomocy technicznej automatyzuje obsługę klienta na różne sposoby. Zwykle składa się z co najmniej trzech części. Należą do nich zarządzanie biletami, pakiet automatyzacji oraz raportowanie / optymalizacja; oprogramowanie helpdesk ma punkt kontaktowy dla klientów w celu wysyłania zapytań oraz system, który śledzi i organizuje problemy w celu szybszego rozwiązywania problemów. Może także mieć funkcję, która agreguje i organizuje zapytania i odpowiedzi w bazie wiedzy, takie jak FAQ lub artykuły przewodników. Może pomieścić wiele punktów kontaktowych; działający pulpit nawigacyjny; i sekcja analityczna. Może także mieć funkcję, która pozwala agentom eskalować problemy na wyższy poziom. Bardziej zaawansowane aplikacje pomocy technicznej obejmują czat online, analizy, zautomatyzowane procesy, wiele kanałów kontaktu, narzędzia raportowania, narzędzia współpracy i funkcję CRM. Z oprogramowaniem helpdesk są zazwyczaj wiązane następujące korzyści: Każda firma, która korzysta z poczty internetowej w celu uzyskania pomocy technicznej, zwykle rozwiązuje problemy z obsługą klienta i widzi wzrost wydajności pomocy technicznej po przejściu na oprogramowanie pomocy technicznej. Oprogramowanie pomocy technicznej automatyzuje takie zadania, jak: kategoryzacja i ustalanie priorytetów biletów, routing biletów, alerty i powiadomienia, zarządzanie statusem biletów i tak dalej.

Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu pomocy technicznej zmniejsza się obciążenie pracą, ponieważ można zautomatyzować wiele zadań, takich jak śledzenie problemów, przypisywanie i zarządzanie biletami. Niektóre oparte na chmurze oprogramowanie help desk mają wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak zgodność z HIPAA w przypadku obsługi amerykańskich informacji na temat opieki zdrowotnej lub zgodność z RODO w przypadku przyjmowania wniosków od osób z Unii Europejskiej.