You are currently viewing Dlaczego montuje się ogranicznik przepięć?

Dlaczego montuje się ogranicznik przepięć?

Każda sieć elektryczna niezależnie od tego, czy jest to sieć należąca do ogólnego systemu, czy siec w obrębie jednego budynku, mająca źródło w fotowoltaice, zawsze jest pewne ryzyko, że dojdzie do przepięć za sprawą pewnego gwałtownego uderzenia energii tak jak w momencie uderzenie pioruna. Dlatego należy przygotować dokładnie tak cała sieć, by była zabezpieczona przed ewentualnymi awariami tego pochodzenia.

Jakie są rodzaje ograniczników?

ograniczniki przepięć b cZależnie od wielkości i sieci oraz rodzaju przepięć, przed jakimi się chroni, stosuje się najróżniejsze organiczniki. Typ a stosuje się do linii napowietrznych. Wszystkie te linie narażone są na wiele możliwych awarii i uszkodzeń, które w rezultacie będą stanowić poważne zagrożenie dla mieszkańców okolicznych i tego właściwego domostwa. W przypadku ogranicznika b to jest to ten typ, który chroni przed największymi przepięciami. To właśnie dzięki niemu układ elektryczny w domu może przetrwać nawet uderzenie pioruna. Bardzo duże skoki energii, mogą doprowadzić do problematycznych awarii, przez które zostanie zniszczona sieć w domu oraz wśród okolicznych mieszkańców. Najczęściej w instalacjach domowych, jak i w wielkich fabrykach, stosuje się ograniczniki przepięć b c. Ograniczniki typu c działają na podobnej zasadzie, co ich poprzedniki, ale dotyczą dużo mniejszych przepięć. Trudno jest bowiem dokładnie odkryć, jakie skutki miałoby, gdyby takie ograniczniki nie istniały lub nie zostały odpowiednio podpięte. Zazwyczaj wiąże się to z trwałym uszkodzeniem systemu, a w konsekwencji nawet do porażenia prądem czy pożaru.

Każdy system energetyczny znajdujący się w domu wymaga obecności ograniczników. Nie ważne jest to, czy prąd pochodzi z sieci, czy też z paneli słonecznych znajdujących się na dachu. W każdym przypadku może bowiem dojść do przeciążenia instalacji i w rezultacie, do poważnej awarii, która wiąże się z najróżniejszymi skutkami.