You are currently viewing Do czego służy biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Do czego służy biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń, które służą do likwidowania zanieczyszczeń, osadów znajdujących się w ściekach. Do ich zadań należy przeróbka i unieszkodliwienie zasobów ściekowych powstających w trakcie procesu oczyszczania. Nowością na rynku są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają skuteczne i ekologiczne utylizowanie nieczystości. Wykorzystywane są najczęściej na terenie luźno zabudowanym z brakiem dostępu do kanalizacji.

Jaki jest sposób działania biologicznej oczyszczalni ścieków?

biologiczna oczyszczalnia ścieków wielkopolskieProces oczyszczania biologicznego polega na rozłożeniu zanieczyszczeń metodą biologicznego utleniania przy udziale mikroorganizmów. Odbywa się w warunkach tlenowych, nitryfikacja i niedotlenionych denitryfikacja. Oczyszczanie biologiczne to dość skomplikowany proces składający się z kilku etapów. Pierwszy to przesiewanie ,czyli usuwanie dużych cząstek przy użyciu specjalnych urządzeń przesiewowych. Następny to pozbywanie się wszelkiego rodzaju elementów mineralnych jak piach czy żwir poprzez osadzanie ich w specjalnych kanałach. Następny to sedymentacja, czyli odkładanie ścieków w pojemnikach na dnie zbiornika. Obróbka biologiczna tychże zanieczyszczeń odbywa się w obecności mikroorganizmów. I ostateczne osadzanie, czyli odłożenie przefiltrowanych ścieków na dnie zbiornika, gdzie mogą być skierowane do powtórnej filtracji, a oczyszczone ścieki są wypuszczane. Odbywa się to z udziałem bakterii tlenowych, które rozkładają ścieki na dwutlenek węgla, wodę i biomasę. Tą technologią biodegradowane są ścieki o niższym stopniu zanieczyszczenia. Wykorzystywane są też bakterie beztlenowe, które przekształcają ścieki na metan, dwutlenek węgla i biomasę. Zawsze towarzyszą rozkładowi tlenowemu. Najlepszym rozwiązaniem jest biologiczna oczyszczalnia ścieków wielkopolskie zaś oferuje szeroki asortyment różnych konstrukcji.

Takie przedsięwzięcie gwarantuje oszczędność i ekologiczne współżycie z naturą. Wszystkie urządzenia działają sprawnie, niezależnie od dopływu ścieków i pory roku. Jednak, aby mieć 100% pewność, że możemy odprowadzać oczyszczoną wodę do cieków wodnych, musimy sprawdzić czy dane urządzenie posiada wszystkie potrzebne certyfikaty. Ważne jest również jak długi jest okres przydatności poszczególnych elementów i jak przebiega ich ewentualna konserwacja.