You are currently viewing Do czego wykorzystuje się bariery U-12?

Do czego wykorzystuje się bariery U-12?

Barierki U-12 są jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń w infrastrukturze drogowej. Dzieli się je na trzy grupy: U-12a, U-12b oraz U-12c. Każda z nich ma na celu uchronić pieszych lub uniemożliwić pojazdom przedostanie się w niedozwolone miejsca. Tego typu barierki występują o różnych wysokościach i umieszcza się je na stałe. W zależności od stopnia niebezpieczeństwa wybiera się inny rodzaj barierki.

Zastosowanie barier U-12

solidna bariera U-12Pierwszy z wymienionych typów barierek — U-12a — to ogrodzenie segmentowe. Zbudowane jest z ram z prętami, siatkami lub przezroczystymi płytami. Umieszcza się je na chodnikach i krawędziach jezdni, w tym również na przystankach autobusowych i tramwajowych. Mają na celu uniemożliwić pieszym wejście na pas ruchu i doprowadzić ich do najbliższego przejścia. U-12b to natomiast ogrodzenie łańcuchowe, czyli jak sama nazwa wskazuje, składa się ze słupków, które połączone są łańcuchami. Zabezpieczenie jest alternatywą dla wcześniej wymienionej bariery i stosuje się ją w obrębie skrzyżowań oraz miejsc o dużym natężeniu ruchu. Jeśli na danym obszarze często poruszają się dzieci, wówczas lepszym wyborem będzie U-12a. Ostatnia z wymienionych grup tego zabezpieczenia, czyli U-12c to pojedynczy słupek blokujący, który ma na celu uniemożliwić wjazd samochodu w wyznaczone miejsce. Często stosuje się je na parkingach lub w okolicach szkół. Każda solidna bariera U-12 ma określone kolory, kształty i rozmiary. Zakupić może ją każdy, gdyż takie zabezpieczenia są powszechnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Warto stosować tę formę ochrony pieszych w miastach i przy każdym pasie ruchu, aby ograniczyć ilość wypadków. Bariery są trwale mocowane w ziemi i chodniku, a tym samym nie ma możliwości ich prostego wyciągnięcia.

Koszt zakupu pojedynczych barierek U-12 w zależności od wybranego rodzaju wynosi około 100-400 złotych. Im zabezpieczenie jest dłuższe i wyższe, tym będzie droższe. Kluczowe znaczenie w cenie mają również zastosowane materiały oraz sposób wykonania barierki. Te solidniejsze, które posiadają większą ilość szczebli, będą kosztowały więcej. Ostatecznie jednak koszt stworzenia bezpiecznej granicy między chodnikiem a jezdnią nie jest wysoki względem uzyskanych korzyści.