You are currently viewing Ekonomiczne kurtyny przemysłowe

Ekonomiczne kurtyny przemysłowe

Nowoczesna przestrzeń magazynowa, dystrybucyjna oraz produkcyjna wymaga podziału na strefy. Ułatwia to zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa poprzez dokładne określenie miejsca pracy, stwarza optymalne warunki pracy, tworzy bezpieczne przed czynnikami zewnętrznymi miejsce magazynowania. Najskuteczniejszym i najtańszym sposobem jest zastosowanie kurtyn z folii PCV oraz przegród plandekowych.

Odporne i funkcjonalne przegrody przemysłowe

kurtyny magazynoweProdukcja skutecznych przegród opiera się na foliach PCV w przypadku kurtyn paskowych oraz na powlekanych tkaninach w przypadku przegród plandekowych. Znacznie większą funkcjonalnością cechują się przegrody paskowe z PCV, z których powstają bardzo dobrze dopasowanie pod każdym względem bariery ochronne. Folia PCV odpowiedniej grubości jest bardzo odporna na możliwe uszkodzenia mechaniczne oraz nie ulega zniszczeniu pod wpływem większości agresywnych czynników chemicznych. Posiada również odpowiednie walory izolacji termicznej i akustycznej. Dzięki temu doskonale nadają się na kurtyny magazynowe oraz dla wszystkich branż przemysłowych. Działanie kurtyn jest prawidłowe jedynie wtedy gdy zostanie użyta do ich budowy odpowiedniej grubości folia PCV. Dotyczy to również dopasowania szerokości pasów folii. Jedynym sposobem najlepszego dopasowania parametrów kurtyn jest przeprowadzenie wizji lokalnej przez producenta. Kurtyny foliowe składają się z pasów o różnej grubości i szerokości. Dla zapewnienia szczelności pasy folii zachodzą na siebie wzajemnie zakładkami. Pasy foliowe umieszczone są w nierdzewnych, metalowych zawiesiach. Mogą być wykonane jako przegrody stałe lub przesuwne, preferowane w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu. Dla bezpieczeństwa personelu krawędzie pasów są zaokrąglone aby nie wystąpiło zagrożenie przecięcia ostrą krawędzią. Podstawowym rodzajem folii używanej do budowy kurtyn jest powłoka transparentna zapewniająca dobry dostęp światła oraz możliwość obserwacji działań w innych strefach i na innych stanowiskach. Funkcje izolacyjne kurtyn dotyczą również zatrzymywania zanieczyszczeń stałych oraz oparów gazowych. Przegrody to także bardzo dobre zabezpieczenie przed owadami.

Producenci oprócz standardowych kurtyn foliowych oferują specjalistyczne kurtyny wykonane z folii o podniesionej odporności na możliwe zagrożenia. Dotyczy to przede wszystkim kurtyn z wysoką zawartością plastyfikatorów do pomieszczeń o bardzo niskich temperaturach, przegród spawalniczych, odpornych na promieniowanie UV i iR. Wszystkie rodzaje kurtyn wykonywanych z folii PCV opisane są szczegółowo na stronach internetowych producentów.