You are currently viewing Jak działa miernik światła?

Jak działa miernik światła?

Fotometr to wyjątkowe urządzenie pomiarowe, służące do dokonywania pomiarów światła w różnych warunkach i zastosowaniach. Obecnie na rynku znajduje się już bardzo dużo tego rodzaju urządzeń, które mogą dodatkowo oferować rozszerzone funkcje i możliwości. Przed dokonaniem zakupu, warto więc dokładnie przemyśleć jakie są nasze oczekiwania.

Rodzaje i funkcje fotometrów

prawidłowe wzorcowanie luksomierzaJak już wspomniano wcześniej miernik światła to urządzenie, przy pomoc którego mierzymy stopnień natężenie światła w różnych pomieszczeniach, zwłaszcza na stanowisku pracy i w miejscach użyteczności publicznej. Co ciekawe, pomiar może dotyczyć zarówno światła sztucznego jak i naturalnego. Przed użyciem, miernik światła musi spełniać szereg wymagań, które stanowią o jego przydatności do użycia. Pierwszym z nim jest bez wątpienia konstrukcja urządzenia. Muszą one składać się z głowicy pomiarowej oraz miernika prądu fotoelektrycznego, oraz ze wzmacniacza. Dodatkowo urządzenia te często wyposażone są w ekran wyświetlający wyniki pomiarów. Urządzenia do użytku specjalistycznego są zazwyczaj większe i cięższe niż te stosowane przez osoby prywatne. Aby pomiary wykonywane przez nasz miernik światła były uznawane za prawidłowe, każde nowe urządzenie tego typu musi zostać odpowiednio skalibrowane. Na szczęście na rynku istnieje wiele firm wykonujących prawidłowe wzorcowanie luksomierza. Ich wykonywanie jet szczególnie istotne, jeżeli wyniki z pomiarów luksomierza mają nam posłużyć do celów profesjonalnych, na przykład badania warunków pracy danych pracowników w konkretnym dziale. Należy bowiem pamiętać, że każdy pracownik musi mieć zapewnione stanowisko pracy, którego warunki nie przekraczają pewnym ustalonym norm pod względem natężenia dźwięku, jakości oraz natężenia światła i innych. Właśnie w takich celach zazwyczaj przydatne są pomiary z miernika światła. Działanie tego urządzenia polega na na pomiarze natężenia światła z zachowaniem pewnego marginesu błędu, szczególnie przy świetle typu naturalnego i niektórych rodzajach sztucznego.

Głowice pomiarową należy skierować w stronę światła, włączyć start pomiaru i czekać na jego wyniki. Nowoczesne urządzenia pozwalają na podłączenie do komputera i analizowanie pomiarów w dedykowanym oprogramowaniu. Warto dodać, że zakresem dopuszczalnych skal pomiarowych zajmuje się Główny Urząd Miar i Wag.