You are currently viewing Jakie węże stosować na stacji paliw?

Jakie węże stosować na stacji paliw?

Kompletując wyposażenie do stacji paliw, musimy pamiętać o wielu różnych elementach. Najważniejsze są między innymi dystrybutory paliwa, przewody do nich i wiele innych elementów. Jest to szczegółowo regulowane przez zapisy prawa, które określa, że elementy wyposażenia stacji paliw powinny być odporne na uszkodzenia i kontakt z substancjami łatwopalnymi.

Najlepszy waż do dystrybutora paliwa

węże do dystrybutorów paliwJeżeli jesteśmy posiadaczami stacji paliw lub panujemy taką założyć, zdecydowanie największy nacisk powinniśmy położyć na jej wyposażenie. Dzięki temu, unikniemy problemów z działaniem jej poszczególnych elementów, a także ewentualnych kar za niewystarczające zabezpieczenie tego miejsca przed wybuchem pożaru i innymi przypadkami losowymi. Zdecydowaniem jednym z najważniejszym elementów wyposażenia stacji są węże do dystrybutorów paliw. Jakie warunki powinny one spełniać, by móc stosować je bezpiecznie? Jak łatwo się domyślić, elementy te powinny być odpowiednio odporne – nie jest wskazane stosowanie wężów hydraulicznych, które nie są dedykowane do pracy z dystrybutorami paliw. Odporność tych przewodów powinna być największa szczególnie na kontakty z paliwem i innymi substancjami łatwopalnymi, ale także na przetarcia czy pęknięcia – tankowanie paliwa wiąże się bowiem z ciągłymi naprężeniami takiego przewodu. Najlepiej używać przewodów lekkich, które mają jak najmniejszy promień zgięcia, co przełoży się bezpośrednio na ich odporność na załamanie lub pękniecie w miejscu największego naprężenia. Przewody dedykowane do dystrybutorów paliw powinny być opatrzone kilkoma certyfikatami, określającymi ich odporność na oleje, węglowodory i inne rozpuszczalniki typu organicznego. Wpływ na odporność danego przewodu ma również sposób jego zakucia – najlepiej aby zakuwka była wykonana z nierdzewnej i kwasoodpornej stali. Wszystko to sprawi, że korzystanie z naszej stacji będzie dla klientów przyjemnością, a dla nas, jako jej właściciela, jej prowadzenie będzie zupełnie bezproblemowe.

Dość zaskakujący jest fakt, że podstawą prawidłowego funkcjonowania stacji benzynowej są tak niepozorne elementy jak przewody hydrauliczne. Mają one jednak największy wpływ na funkcjonowanie stacji benzynowej i zminimalizowanie ewentualnych problemów z jej codziennym funkcjonowaniem.