You are currently viewing Nadzór saperski nad pracami budowlanymi

Nadzór saperski nad pracami budowlanymi

Prace budowlane zawsze wiążą się z odpowiednimi zgodami oraz nadzorami, których celem jest maksymalne zabezpieczenie terenu i uniknięcie ewentualnych konsekwencji pewnych działań budowlanych. Jednym z istotnych nadzorów, które przestrzegają prawidłowego postępowania podczas realizacji budowy jest nadzór saperski. 

Działania nadzoru saperskiego na budowie

nadzór saperskiPrzede wszystkim należy pamiętać, że nie każdy teren może zostać objęty wykrywaczem metalu, mającym wychwycić możliwe niebezpieczne obiekty w gruncie. Przede wszystkim jest to spowodowane obecnością metalowych bądź żelbetowych obiektów w pobliżu, takich jak ogrodzenia, rurociągi i linie energetyczne. W tej sytuacji niezbędny będzie nadzór saperski, którego podstawowym celem jest wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów w ziemi i dalsza ich eliminacja przez wywiezienie z terenu budowy i bezpieczne zdetonowanie. Nadzór podczas budowy monitoruje kolejne odkopane warstwy gruntu, obserwuje ewentualne występowanie podejrzanych elementów na budowie i w razie konieczności podejmuje działania. Saperzy nie zajmują się tylko i wyłącznie obiektami wybuchowymi, ale także przemysłowymi, bądź innymi mającymi właściwości łatwopalne lub żrące. Nadzór saperski również szkoli wszystkich pracowników budowy z zakresu rozpoznawania niebezpiecznych obiektów i prawidłowego postępowania w przypadku znalezienia ich w gruncie. 

Działania nadzoru saperskiego podczas budowy przede wszystkim polegają na warstwowym sprawdzaniu gruntu poprzez wykrywacz metali i spisywaniu sprawozdań z kolejnych etapów prac budowlanych. Jest to jedyna możliwość zadbania o bezpieczeństwo pracowników budowy, jeśli na terenie znajdują się przedmioty metalowe, które uniemożliwiają sprawdzenie całego terenu przed rozpoczęciem prac.