You are currently viewing Płyty warstwowe PIR

Płyty warstwowe PIR

 

Obiekty budowlane z przeznaczeniem na różnorodną działalność gospodarczą muszą być wznoszone w najszybszym możliwym tempie. Wynika to wprost z biznesowego myślenia i oczekiwania szybkiego zwrotu nakładów na inwestycję. Wśród nowoczesnych materiałów budowlanych pojawiły się płyty warstwowe o bardzo dobrym poziomie izolacji termicznej i akustycznej. Dzięki płytom warstwowy można bardzo szybko wznieść dowolny budynek produkcyjny, magazynowy, handlowy lub inny spełniający wymagane parametry funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu. 

Doskonale płyty warstwowe PIR

płyty izolacyjne pirKonstrukcja produkowanych na masową skalę płyt warstwowych opiera się na nierdzewnych okładzinach blaszanych oraz na rdzeniu wykonanym z różnorodnych materiałów izolacyjnych. Najlepszy poziom izolacyjny osiąga się używając do budowy rdzenia pianki poliuretanowej a w szczególności pianka PIR czyli piliizocyjanouretanowa. Cechuje się ona oprócz świetnych walorów izolacyjnych ogromną trwałością i odpornością. Pianka PIR ma sztywną strukturę co w połączeniu z dwoma warstwami blach daje w efekcie bardzo stabilny panel. Trwałe połączenie warstw okładzin blaszanych z rdzeniem następuje na liniach produkcyjnych. Podczas procesu tworzenia płyt warstwowych na ich bokach wykonywane frezy w rdzeniu, które ułatwiają późniejszy montaż oraz zapobiegają powstawaniu mostków izolacyjnych polegających na przenikaniu powietrza. Nowoczesne płyty izolacyjne pir produkuje się z różnorodnych blach. Dlatego na rynku spotkamy panele z blachy gładkiej, falistej i trapezowej. Blachy do wytwarzania płyt izolacyjnych na dachy i ściany zewnętrzne są specjalnie zabezpieczane przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Panele wykonywane do wznoszenia ścian wewnętrznych są również używane do pokrywania konstrukcji sufitów. Zamiennie do wykonania pokryć suchych elewacji można używać również płyt warstwowych dachowych. Aby umożliwić szybki montaż płyt warstwowych we frezach umieszcza się łączniki pozwalające na systemowy montaż. Płyty warstwowe PIR produkowane są w różnych grubościach co daje możliwość odpowiedniego doboru parametrów izolacyjnych. Płyty warstwowe występują w wielu różnych kolorach.

Wielu inwestorów decyduje się na wykorzystanie płyt warstwowych PIR do budowy różnorodnych obiektów, także obiektów mieszkalnych i garaży. Dzieje się tak gdyż płyty warstwowe posiadają cały ogrom zalet. Można z nich wznosić obiekty na gruntach o małej zwięzłości gdyż są to budowle lekkie. Płyty nie wymagają napraw ani żadnych zabiegów renowacyjnych. Są również odporne na czynniki biologiczne takie jak glony, mchy, porosty i grzyby. Nie są również niszczone przez gryzonie. Bardzo ważną zaletą jest łatwość łączenia z innymi technologiami budowlanymi.