You are currently viewing Polecane ustawienia hellingerowskie

Polecane ustawienia hellingerowskie

Jedną z prężnie rozwijających się dziedzin nauki jest psychologia. Zgłębia ona tajniki funkcjonowania ludzkiego umysłu, potrafi odpowiedzieć na pytania jakie czynniki mają wpływ na nasze decyduje, w jaki sposób człowiek reaguje na dane sytuacje, co sprawia, że postępuje tak, a nie inaczej oraz dlaczego reagujemy właśnie w taki sposób. Psychologia to ta dziedzina nauki, w której bez przerwy wykonywane są nowe badania, analizy, przeglądy systematyczne oraz wyciągane są wnioski.

Jak działają ustawienia metodą Berta Hellingera?

dobre ustawienia hellingerowskieZ tego też powodu każdego roku wysnuwane są kolejne teorie, które potrzebują potwierdzenia lub też zaprzeczenia. Na początku dziewiętnastego wieku Bert Hellinger postanowił upublicznić swoją terię dotyczącą źródła problemów człowieka. Twierdził on bowiem, że wszystkie nasze problemy wynikają z nieprawidłowych, zaburzonych lub też całkowicie zerwanych więzi i relacji rodzinnych. Uważał on, że naprawa tych relacji zapewni nam spokój oraz rozwiązanie naszych problemów w życiu codziennym. Na tej teorii oparł on swoją innowacyjną metodę terapeutyczną, którą nazwał ustawieniami systemowymi, hellingerowskimi lub też po prostu ustawieniami rodzinnymi. Dobre ustawienia hellingerowskie polegają na ustawieniu w przestrzeni poszczególnych członków terapii grupowej w taki sposób, aby odzwierciedlał on relacje panujące pomiędzy członkami rodziny osoby poddawanej tej terapii. Następnie osoba prowadząca terapię zadaje trafne pytania, dzięki którym poddawany terapii krótko nakreśla swoją sytuację, a następnie członkowie grupy mogą się do niej odnieść. Pytania zadawane są w taki sposób, aby wywołać w członkach spotkania prawdziwe emocje. Emocje te są tak silne, że możemy zobaczyć prawdziwą złość, radość, czy nawet płacz. Członkowie grupy są w pełni zaangażowani w odgrywanie powierzonej im roli oraz w pomoc osobie, której terapia właśnie jest prowadzona.

Jeśli chodzi o efekty takiej formy psychoterapii grupowej to możemy liczyć na pierwsze zmiany już po jednym spotkaniu. Otóż zrozumiemy wtedy, co jest przyczyną naszych codziennych problemów, w jaki sposób możemy sobie poradzić z naprawą naszych więzi rodzinnych, a także w jaki sposób moglibyśmy wspierać inne osoby, które również potrzebują takiej terapii. Myślę, że jest to jedna z lepszych metod terapeutycznych, która powstała w ostatnich dekadach.