You are currently viewing Rodzaje filtrów do central wentylacyjnych

Rodzaje filtrów do central wentylacyjnych

Wytwarzaniem i dystrybucją oczyszczonego powietrza atmosferycznego kieruję centrale i sieci wentylacyjne. Dobra wentylacja pomieszczeń jest obecnie świadectwem dobrego standardu pracy lub miejsca zamieszkania. Projektanci współcześnie wznoszonych obiektów użyteczności publicznej  muszą w projekcie uwzględnić zapewnienie dopływu powietrza o określonych prawem parametrów czystości. Centrala wentylacyjna początkuje proces oczyszczania powietrza i do właściwej pracy potrzebuje odpowiednich filtrów powietrza.

Różnorodne filtry do central wentylacyjnych

sprawdzone filtry do wentylacjiPowietrze atmosferyczne obfituje w szereg zanieczyszczeń stałych i gazowych. Centrala wentylacyjna rozpoczynająca proces rozprowadzania powietrza narażona jest najbardziej na oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza. Aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu centrali oraz aby ograniczyć stopień zanieczyszczeń na dalszych etapach musi być zaopatrzona w dobry filtr wstępnego oczyszczania. Filtry dobiera się po analizie stanu zanieczyszczenia w środowisku pracy centrali. Z reguły jako filtrów wstępnych w sieciach wentylacyjnych używa się filtrów klasy G4, które zatrzymują zanieczyszczenia stałe w postaci pyłów, zarodnikow roślin i grzybów oraz bakterii. Jako filtrów wstępnych używa się wszystkich rodzajów filtrów. Mogą to być więc filtry kasetowe, kieszeniowe, kompaktowe i tłuszczowe. Jaki rodzaj filtra będzie użyty jako wstępny najczęściej zależy od modelu i producenta centrali. W dalszych częściach sieci wentylacyjnej montuje się filtry wyższych klas oczyszczania powietrza. Są to najczęściej filtry klasy F i wyższe. Zależy to od funkcji jaką pełni dany budynek. Dobrym przykładem jest centrum handlowe gdzie wystarczy filtr klasy F i szpital gdzie jako sprawdzone filtry do wentylacji absolutne montowane są urządzenia o najwyższym stopniu oczyszczania powietrza. Najczęściej spotkamy się z sytuacją, że w jednej sieci będą zamontowane filtry różnych rodzajów i o odmiennych parametrach oczyszczania.

Rozwój technologii w dziedzinie produkcji filtrów daje uzasadnioną nadzieję, że filtry produkowane w niedalekiej przyszłości będą posiadały jeszcze lepsze właściwości filtracyjne. Jest to tym bardziej istotne jeśli zdamy sobie sprawę ze stopnia zanieczyszczenia środowiska. Obecnie produkowane filtry do wentylacji zbudowane są z komponentów, które dziaĺają hamująco na wiele czynników. Materiał filtrujący uzupełnia się włóknem szklanym lub węglem aktywowanym. Wszystkie informacje o nowoczesnych filtrach znajdziemy na stronach internetowych producentów.