You are currently viewing Skuteczny wykrywacz kłamstw

Skuteczny wykrywacz kłamstw

Ludzie od zawsze kłamali i kłamać będą, bo każdy chce być lepszy niż jest w rzeczywistości. Jednak kiedy kłamiemy w mało istotnych kwestiach, to konsekwencje tego są znikome. Inaczej sprawa wygląda, kiedy kłamie sprawca wypadku, osoba oskarżona o morderstwo czy niewierny małżonek. Wtedy skutki mogą być opłakane, dlatego też poznanie prawdy jest często koniecznym zabiegiem.

Czym są wykrywacze kłamstw?

wykrywacz kłamstw - jak działaOsoby, które mówią nieprawdę, w większości przypadków wysyłają pewne niewerbalne sygnały, świadczące o określonych intencjach. Najczęściej jest to nerwowe pocieranie nosa, uciekanie wzrokiem od rozmówcy, pociąganie nosem czy zmiana tonu głosu. Są to mało widoczne symptomy dla nieświadomego rozmówcy, ale wystarczy nieco wnikliwej obserwacji, aby ocenić prawdomówność. Jednak są osoby, które technikę kłamania opanowały do perfekcji i są w stanie kontrolować nawet podświadomie wykonywane gesty. W chwili stresu, każdy może może popełnić błąd, który go zdradzi. Myśląc o wariografie, większość z nas wyobraża sobie wykrywacz kłamstw – jak działa, wie każdy z nas, ponieważ znamy go chociażby z telewizji. Przeważnie badanie wariografem ma na celu wykrycie sprawcy kradzieży lub innego przestępstwa. Może być wykorzystywane w celu obrony osób niesłusznie pomówionych lub nawet oskarżonych. Wykrywacz kłamstw pozwala przede wszystkim na ustalenie przebiegu zdarzeń z przeszłości. Może ono dotyczyć wykrywania niewierności małżeńskiej, partnerskiej czy nawet molestowania. Właściwie wykonane badanie przy pomocy wykrywacza kłamstw daje niemalże stu procentową pewność co do prawdziwego przebiegu zdarzeń. Pytania zadawane osobie badanej, są w taki sposób skonstruowane, aby mogła ona odpowiadać tylko „tak” lub „nie”. Wyniki badań, zapisane w systemie komputerowym przez wariograf, opierają się głównie na emocjach, które ciężko jest ukryć w momencie mówienia nieprawdy.

Badanie wariografem można wykonać wyłącznie w placówkach Instytutu Badań Wariograficznych, które obecnie znajdują się w aż w dwudziestu siedmiu miastach Polski. Są one prowadzone przez certyfikowanych egzaminatorów, a ich wyniki są analizowane i udostępniane na miejscu, bezpośrednio po ich wykonaniu. Na podstawie wyników z wykrywacza kłamstw, może zostać wydana ekspertyza do celów procesowych lub prywatnych.